0731455765328

Willemark/Gudmundson/Möller
Frifot

CD, ECM 1690, EAN 0731455765328 / DX
Jazz, © 2007

aktuelles Angebot PC: CSL (statt DX)

 1. Abba Fader
 2. Stjärnan
 3. Tjugmyren
 4. Kolarpolskan
 5. I hela naturen / Mjukfoten
 6. Förgäves
 7. Käre Sol / Sjungar Lars-polska
 8. Hemvändaren
 9. Fafänglighet
 10. Silder / Bingsjö stora langdans
 11. Drömsken
 12. Skur Leja
 13. Metaren
 14. Rolings Per-latar
 15. Om stenen / Snygg Olle
 16. Morgonlat